V duchu

Slová majú veľkú moc. Vedia upokojiť aj zraniť. Vedia prenášať myšlienky - stačí ich uverejniť na webe, a celý svet má k nim okamžitý prístup. Dokážu rozpútať vojnu. Vedia zabiť vzťah, ale aj vyliečiť vzťah.

Silu majú nielen slová vypovedané alebo napísané. Podobnú silu majú aj tie, čo si hovoríme sami vnútri - v duchu.

Ako to? Veď nás predsa nikto nepočuje - tak si môžeme hovoriť, čo chceme.

Nie tak celkom - všetko, čo v duchu urobíme, má svoje dôsledky.

Prečo?

More...

Lebo "v duchu" nie je vo vákuu.

Je to pole, do ktorého sadíme, aby sme neskôr žali. Či si to uvedomujeme, alebo nie.

"V duchu" je tvorivý priestor, v ktorom tvoríme našu budúcu realitu našimy myšlienkami a slovami. Naše vnútorné obrazy a slová vytvárajú tobogán, ktorým sa budeme ďalej viezť. Vytvárajú scenáre, ku ktorým bude smerovať náš život.

Naši predkovia, ktorí neboli zahltení toľkými stimulmi zvonku, to myslím prirodzene vnímali. My to musíme pracne objavovať. A v dobe materializmu a prílišnej racionality, ktorá vytesňuje duchovný rozmer života, to vôben nie je jednoduché.

Nie je to otázka viery. Je to otázka vnímania. Tak ako dizajnér vníma jemné odtiene a kompozíciu, vďaka čomu môže tvoriť krásny dizajn, aj my sa môžeme naučiť vnímať jemné odtiene života. Aby sme sebe aj ľuďom okolo nás vytvorili krásny život.

Lebo to, čo si povieme v duchu, sa nikde nestráca. Ovplyvňuje nás to na kratšiu alebo dlhšiu dobu - vytvárame tým zvyky a automatické podvedomé vzorce, na ktorých potom ďalej fičíme.

Vôbec nie je jedno, či v duchu niekomu ďakujem, alebo naňho nadávam. Škoda, že som to ja sám pochopil dosť neskoro...

Všetko, čo v duchu urobíme, má svoje dôsledky. Spúšťa to jemný proces, ktorý sa prejaví až po čase - preto nie je jednoduché to spojenie vidieť.

Navyše všetko, čo si v duchu hovoríme, ovplyvňuje priamo aj nepriamo aj naše vzťahy - ale o tom inokedy.

Chceš zmeniť svoj život? Zmeň slová, ktoré si hovoríš v duchu. Zmeň obrazy, ktoré si v duchu predstavuješ. Majú silný vplyv na to, ako budeš žiť ďalej.

Prajem Ti v tom veľa múdrosti a vytrvalosti.

Daniel

Leave a Comment:

>